Om Mats Ahlstedt

Vem är författaren Mats Ahlstedt?

Jag började skriva sagor redan i tioårsåldern och var tidigt en bokslukare. Läste allt, barnböcker, ungdomsböcker, serietidningar, illustrerade klassiker, Rekordmagasinet med mera. Läste hellre böcker än läxor och var egentligen bara bra i ett enda ämne: svenska med uppsatsskrivning.

Min pappa tjänstgjorde som fängelsepräst i Härlanda i Göteborg under en stor del av min uppväxt. Hemmet var starkt religiöst präglat.
Pappa övergav så småningom prästyrket till förmån för ett lektorat på Lundby gymnasium där han undervisade i religionskunskap, filosofi och psykologi. Men präst fortsatte han att vara livet ut. Det fanns både dopfunt och ett litet altare hemma i biblioteket. Där vigdes åtskilliga par, både gamla konfirmander eller före detta elever. Sedan kom de med sina barn och döpte dem i vårt hem.

Som prästson var det naturligt att ta del av och diskutera existentiella frågor tidigt i livet. Intresset för brott och straff, moral och etik kom så att säga med modersmjölken. Därför är det kanske naturligt att jag nu skriver kriminalromaner, en romanform som gjord för att utforska människans villkor och det samhälle som formar oss på gott och ont.

Samtliga hittills utgivna böcker handlar i någon mening om utsatthet inte minst hos unga kvinnor. En del av orsaken kan nog hänföras till att jag har två, nu vuxna, döttrar. Rädslan för att det ska hända dem något är ständigt närvarande. Numera har jag även två barnbarn att oroa mig för.
Arbetet med böckerna är en ständigt pågående process där min kära hustru Margareta är i högsta grad delaktig som redaktör, vass kritiker, bollplank och inte minst ett ovärderligt stöd.

Även Simba, vår hund, en cockerpoo, spelar en viktig roll. Under våra långa skogspromenader tillsammans formas intriger, problemlösningar dyker upp som en solstrimma mellan täta granar och manuset kan få helt nya vändpunkter.

Vill ni kontakta mig, så skicka ett mail till: idekomp@telia.com