Öga för öga, tand för tand

Ella Werner, gärningsmannaprofilerare vid Göteborgspolisen, får en dag ett anonymt brev som väcker obehagliga minnen. Brevet är undertecknat med ett versalt L. Den enda hon känner vars namn börjar på den bokstaven var hennes man Leonard, känd brottsmålsadvokat som omkom i en bilolycka tio år tidigare, strax efter en omfattande rättegång om grov mordbrand och illegalt spel.

Samtidigt som Ella får ta emot fler anonyma meddelanden inträffar ett antal spektakulära mord som sätter skräck i staden. Polisen misstänker en terroristcell, men Ella, förföljd av det förflutna, börjar i stället gräva i det gamla fallet. När ingen av hennes kollegor ser sambandet bestämmer hon sig för att agera på egen hand. Hon spelar ett högt spel – med sitt eget liv som insats.

Öga för öga, tand för tand är en psykologisk thriller som tar pulsen på ett samhälle i sönderfall, där makthunger och girighet bokstavligt talat går hand i hand över lik för att nå sina syften.